SPF Västnyland

Västnyländsk dagsutfärd

17 Maj 2022 kl. 00.00–00.01

 

Förfrågningar och anmälningar till reseledare Tom Laitinen telefon 0400 607583 eller epost tomlaitinen55@gmail.com