SPF Västnyland

Välkommen

SPF Västnylands höstmöte

SPF Västnylands höstmöte hölls i Folksam Arenan i Sjundeå 9.11Läs mera »
Veronica Biaudet
04.12.2018 kl. 14:34

Välkommen till SPF Västnylands hemsida

Vill du veta mera om regionen kontakta ombudsman Veronica Biaudet tfn 040 128911 eller veronica.biaudet(at)spfpension.fiLäs mera »
Veronica Biaudet
06.03.2018 kl. 14:13

Förbundets frågesportsuttagning

Österby tog hem segernLäs mera »
Veronica Biaudet
06.03.2018 kl. 13:47

Höstmötet 2017

SPF Västnylands höstmöte hölls 17.11 på Wohls Gård. Läs mera »
V. Biaudet
05.01.2018 kl. 15:57

Sommarfesten i Hangö

De tolv pensionärsföreningarna i västra Nyland har turvis handhaft arrangörskapet av regionens sommarfest. Denna runda avslutades nu passligt i Hangö, Finlands soligaste sommarstad! I arrangörsturen var nämligen denna gång Svenska Pensionärsgillet i Hangö. Läs mera »
21.06.2017 kl. 11:16

IT-träffen i Ingå

IT-handledare och styrelsemedlemmar i Västnyland träffades i Ingå. På agendan: Hur får man IT-handledningen att rulla i föreningen? Hur fungerar Windows 10? Kan vi ha nytta av Facebook i föreningen?Läs mera »
01.06.2017 kl. 10:03

Byte av ombudsman

Ombudsmannaskapet i regionen Västnyland handhas fr.o.m. 1.6 av Veronica Biaudet. Läs mera »
31.05.2017 kl. 12:41

Vårmötet i Ingå

SPF Västnyland höll sitt vårmöte med information om social- och hälsovårdsreformen.Läs mera »
13.04.2017 kl. 13:23

Frågesportcupen fortsätter hösten 2017

Föreningarna i Västnyland har spelat fyra omgångar i frågesport.Läs mera »
13.04.2017 kl. 13:20

Frågesport i Kyrkslätt

Norra Kyrkslätts Pensionärsförening r.f. hälsar alla frågesportare i SPF Västnyland välkomna till den fjärde deltävlingen i den västnyländska frågesportsserien. Läs mera »
09.03.2017 kl. 14:37
 

SPF Västnylands höstmöte

SPF Västnylands höstmöte hölls i Folksam Arenan i Sjundeå 9.11Läs mera »
Veronica Biaudet
04.12.2018 kl. 14:34

Välkommen till SPF Västnylands hemsida

Vill du veta mera om regionen kontakta ombudsman Veronica Biaudet tfn 040 128911 eller veronica.biaudet(at)spfpension.fiLäs mera »
Veronica Biaudet
06.03.2018 kl. 14:13

Förbundets frågesportsuttagning

Österby tog hem segernLäs mera »
Veronica Biaudet
06.03.2018 kl. 13:47

Höstmötet 2017

SPF Västnylands höstmöte hölls 17.11 på Wohls Gård. Läs mera »
V. Biaudet
05.01.2018 kl. 15:57

Sommarfesten i Hangö

De tolv pensionärsföreningarna i västra Nyland har turvis handhaft arrangörskapet av regionens sommarfest. Denna runda avslutades nu passligt i Hangö, Finlands soligaste sommarstad! I arrangörsturen var nämligen denna gång Svenska Pensionärsgillet i Hangö. Läs mera »
21.06.2017 kl. 11:16

IT-träffen i Ingå

IT-handledare och styrelsemedlemmar i Västnyland träffades i Ingå. På agendan: Hur får man IT-handledningen att rulla i föreningen? Hur fungerar Windows 10? Kan vi ha nytta av Facebook i föreningen?Läs mera »
01.06.2017 kl. 10:03

Byte av ombudsman

Ombudsmannaskapet i regionen Västnyland handhas fr.o.m. 1.6 av Veronica Biaudet. Läs mera »
31.05.2017 kl. 12:41

Vårmötet i Ingå

SPF Västnyland höll sitt vårmöte med information om social- och hälsovårdsreformen.Läs mera »
13.04.2017 kl. 13:23

Frågesportcupen fortsätter hösten 2017

Föreningarna i Västnyland har spelat fyra omgångar i frågesport.Läs mera »
13.04.2017 kl. 13:20

Frågesport i Kyrkslätt

Norra Kyrkslätts Pensionärsförening r.f. hälsar alla frågesportare i SPF Västnyland välkomna till den fjärde deltävlingen i den västnyländska frågesportsserien. Läs mera »
09.03.2017 kl. 14:37