SPF Västnyland

SPF Västnyland

Kontaktperson är verksamhetskoordinator Inger Holmberg
tfn 040 595 2992, e-post: inger.holmberg(at)spfpension.fi

SPF Västnylands styrelse år 2022:
Ordförande: Kaj Sjöblom

Medlemmar: Ordinarie medlem / suppleant

Ingå Seniorer                 
Margareta Biström / Barbro Backman     

Karis Pensionärer                      
Gun-Britt Heerman / Marianne Mannström

Kyrkslätt Pensionärer     
Glen Lindholm / Kristina Mäenpää

Lojo svenska seniorer    
Gudrun Lahtinen / Rolf Grandell

Norra Kyrkslätts Pensionärer     
Ulf Kjerin / Eja Björkqvist

Pensionärsföreningen Fagervik            
Marcus Grönholm / Camilla Grönholm

Pojo Pensionärer                       
Jan Björklöf / Eva Lundell

Sjundeå Pensionärer     
Clas Czarnecki / Torsten Hagelberg         

Svenska Pensionärsgillet i Hangö 
Stig Sundberg / Kerstin Lundqvist

Tenala-Bromarf Pensionärer     
Bernhard Lundström / Klas Kevin

Österby Pensionärer      
Rainer Björklöf / Nils Jansson